Ve čtvrtek 19.2.2015 navštívil MČ Praha 16 – Radotín poslanec a předseda ODS prof. Petr Fiala. Součástí návštěvy byla i prohlídka průmyslových areálů jednotlivých firem, včetně té naší. Tématem návštěvy byla otázka možné podpory státu na realizaci opatření proti povodním průmyslových areálů.

Do Schäfer – Menku dorazil pan Fiala v doprovodu starosty MČ Praha 16 Mgr. Karla Hanzlíka. Po uvítání a občerstvení byla připravena prezentace firmy a její strategie, po níž následovala krátká diskuze a prohlídka portfolia výrobků.

V závěrečné části návštěvy MČ Praha 16 pan předseda přislíbil maximální podporu a snahu při řešení protipovodňové ochrany průmyslových areálů.

UA-52532370-1