Europejski Fundusz Socjalny (EFS) jest jednym z trzech funduszy strukturalnych Unii Europejskiej. To kluczowy instrument finansowy służący realizacji Europejskiej Strategii Zatrudnienia.

Głównym zadaniem EFS jest podnoszenie poziomu zatrudnienia, zmniejszanie bezrobocia, promowanie włączenia społecznego i równych szans z koncentracją na rozwój rynku pracy i zasobów ludzkich.

Więcej informacji na temat tego programu można znaleźć na portalu mpsv.cz

Firma Schäfer – Menk s.r.o. bierze udział w projekcie „Praktyki zawodowe dla młodych poniżej 30 roku życia w Pradze” – CZ.1.04/2.1.00/70.00061.

 

logotyp-700