Szkoły podstawowe

Zapraszamy uczniów i rodziców do zwiedzania firmy. Podczas wizyty mogą oni zapoznać się z produkcją. Wizyty mają na celu pokazanie dzieciom i rodzicom możliwości pracowniczych oraz udzielenie dodatkowych informacji bezpośrednio rodzicom, których dzieci rozpoczną naukę w szkołach ponadgimnazjalnych.

Szkoły ponadgimnazjalne

Dla uczniów tych szkół prowadzimy praktyki szkolne, których celem jest zdobywanie doświadczeń w procesie produkcyjnym, przekazywanych przez długoletnich pracowników. Po odbyciu praktyk i zakończeniu szkoły leży w naszym interesie zatrudnienie absolwentów na stały etat.

Uczelnie

Możliwość wsparcia przy pisaniu prac magisterskich, inżynierskich, licencjackich

Studentom wyższych uczelni oferujemy możliwość współpracy przy pisaniu pracy licencjackiej czy inżynierskiej lub pracy magisterskiej.

W razie zainteresowania wsparciem przy pisaniu pracy dyplomowej prosimy o kontakt z:

Działem Personalnym +420 257 891 618 lub skorzystanie z formularza kontaktowego.