Sponzoring

Spolupracujeme s Fondem ohrožených dětí Klokánek v Hostivici, kde sponzorujeme mikrobus, který zaváží děti do škol, na mimoškolní aktivity a na výlety.

Rádi podporujeme další zajímavé akce a projekty.