Whistleblowing

Informace před podáním oznámení

Jaké povinnosti má oznamovatel?

Oznamující osoba by vzhledem k okolnostem a informacím, které má k dispozici v době oznámení, měla mít závažný důvod se domnívat, že jí oznamované či zveřejňované skutečnosti jsou autentické a pravdivé. Nelze tedy oznamovat skutečnosti vědomě nepravdivé. Takovéto jednání může být sankcionováno.

Při získávání dokladů dokládajících oznamované skutečnosti by se oznamovatel neměl dopustit jednání, které by mohlo mít charakter trestného činu.

Oznamovatel by měl jednat v dobré víře, s tím že jím podávané oznámení se opírá o věrohodná fakta a skutečnosti a není vědomě nepravdivé.

Oznamovatel by měl být schopen identifikovat, jaké oblasti se oznamované jednání týká a zvážit jaké ověřitelné informace o ohlašovaném protiprávním jednání může poskytnout. Rozsah a kvalita předkládaných informací mohou pozitivně ovlivnit způsob prošetření oznámení.

Oznámení ohledně možného protiprávního jednání lze v souladu s vnitřním předpisem společnosti Schäfer - Menk s.r.o., učinit následujícími způsoby:

  1. prostřednictvím elektronického formuláře,
  2. písemně či osobně, požádá-li o to oznamovatel,
  3. prostřednictvím schránek umístěných v provozovnách společnosti.

Adresa

Přeštínská 1415,
153 00 Praha 5

Kontaktní údaje oznamovatele
...
 
 

Možnost přiložení přílohy.
Max. velikost: 2 MB Povolené typy souborů: pdf, doc, docx, jpg, jpeg, png, gif, xls, xlsx, zip, rar, 7zip, pptx, ppt
 
Příslušná osoba
Radotín/Dýšina

Dana Bízková

personální ředitelka

+420 257 891 618

+420 774 445 909

dana.bizkova@schmenk.cz